Năng lượng là vàng


Giải pháp năng lượng xanh tiên tiến được thành lập năm 2016.
Chủ yếu tham gia vào hoạt động R&D, sản xuất, bán hàng, và dịch vụ các sản phẩm quang điện mặt trời.

Vốn đăng ký đăng ký của công ty: 10 triệu đô la.  

ADG có 200 nhân viên.   

Công xuất sản xuất hiện tại của AdG là  250MW.  

Chứng nhận TUV, ISO 9001, ISO 14001.
Our Team